Ansambli

ANSAMBLI KUD-a "KRUŠIK"

Kulturno umetničko društvo "Krušik" čine zaljubljenici folklora koji svoju tradiciju i kulturno nasleđe, igrom, muzikom i pesmom dovode do perfekcije u izvođenju. Društvo od 1972. godine uspešno neguje, u svom repertoaru, deo proverenih koreografija folklornog stvaralaštva sa područja Balkana. Pored svih teškoća društvo i danas uspešno radi i ostvaruje značajne rezultate na polju muzičkog i folklornog stvaralaštva.
Više od 150 članova, raspoređeni su u izvođački ansambl, dečiji ansambl, ansambl veterana i narodni orkestar.